Endurance : บริษัทฟลอล่า อินโนเวชั่น ดีเซ็นทรัลไลท์รายละเอียด

ลักษณะงาน :

เสื้อโปโล  Endurance เนื้อผ้า 2 สี ปักด้านหน้า เล่นลูกเล่นทอปกแบบดีไซน์ ที่ออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ส่วนเนื้อผ้าผลิตด้วย เทคนิคอร์ เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ของการผลิตเส้นด้ายเข้ากับโครงสร้างการทอแบบสองชั้น (Double Layered Construction) อันเป็นเอกลักษณ์


สอบถามเพิ่มเติม

[email protected]